Mezzanin Capital: specialista na mezaninové úvěrové produkty?

Reference

Akvizice Oetinger
Group Germany

38 000 000 EUR
Aranžér, věřitel a M&A
poradce 2018

Akvizice Nová Karolina
Park Ostrava

32 000 000 EUR
Aranžér a věřitel 2021

Rekapitalizace VUES
Brno s.r.o./Nolloth S.A.

6 000 000 EUR
Aranžér a věřitel 2016

Akvizice
skupiny Pronatal

12 500 000 EUR
Aranžér a věřitel
2016