Mezzanin Capital: specialista na mezaninové úvěrové produkty?

O nás

Naším cílem a ambicí je poskytovat unikátní řešení vašich finančních potřeb, s cílem navázat dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy. Umožňujeme realizovat vaše rozvojové plány a zvyšujeme hodnotu vašich společností. Základní charakteristiky našeho konceptu jsou:

Flexibilita

Poskytujeme investice na všech úrovních kapitálové struktury dlužníka, v různých formách, které nejlépe vyhovují vašemu investičnímu záměru.

Transparentnost, rychlost a efektivita

Jsme schopni pojmout komplexitu jednotlivých případů ve velmi krátkém čase a tím zajistit rychlé a hladké uzavření transakce při zachování profesionální služby a dodržení nasmlouvaných parametrů.

Zkušenost

Členové našeho týmu jsou profesionálové s dlouhodobou odbornou zkušeností. Disponujeme téměř 20letou praxí na různých manažerských a expertních pozicích. Máme prokazatelné osobní zkušenosti v oblasti finančnictví a strategického poradenství se zaměřením na široké spektrum průmyslových oborů. Náš vysoce kvalifikovaný tým opakovaně prokázal schopnost nastrukturovat, vyjednat a uzavřít i ty nejkomplexnější finančně-právní transakce na trhu.

Vztahy

Jsme připraveni podporovat vaše dlouhodobé strategie budováním vztahů založených na vzájemné důvěře a tím zajistit pokračující rozvoj vašeho podnikání.

Poradenství

Nabízíme interní poradenskou kapacitu, vědomosti a schopnosti, díky kterým dokážeme porozumět vašim potřebám. Poskytujeme přidanou hodnotu jak z hlediska dlouhodobé strategie podnikání, tak z hlediska vhodného strukturování příslušné finanční transakce. Náš odborný tým je velmi efektivní v záležitostech strukturování jednotlivých finančních transakcí ve spolupráci se seniorními věřiteli (bankami), což zahrnuje i asistenci v případech restrukturalizace v důsledku nedostatečného finančního výkonu příslušného dlužníka (sub-performance event).